Решење о додели финансијских средстава-област монографија и издавање књиге