РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА ОДНОСНО МАНИФЕСТАЦИЈА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА