Обавештење о прекиду образовно- васпитног рада у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола