ОБАВЕШТЕЊЕО ОБУСТАВИ НАСТАВЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ПЕРИОДУ ОД 18 - 24 ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ