Обавештење о измењеном термину јавне седнице комисије за планове општине Бачка Топола после извршеног јавног увида у нацрт плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи-Е-2632 и извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину