Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Председник општине Бачка Топола је дана 07.11.2018. године, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопровреде РС бр. 320-11-7521/2018-11 од дана 07.11.2018. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 часова, дана 20.11.2018.године.

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини одржаће се у згради Општине Бачка Топола, Велика већница Скупштине општине, ул. Маршала Тита бр.30, Бачка Топола, дана 26 -27 и 28.11.2018. год. (понедељак, уторак и среда) са почетком у 9,00 часова.

Преузми оглас>>

Обавештење 22.11.2018. г.>>

Формулар за пријавјивање>>

Образложење уз оглас>>

Закључак о ценама>>

 Табеларни приказ јавних надметања>>

КО Бачка Топола, КО Бачка Топола-град, КО Мали Београд>>

КО Његошево, КО Гунарас, КО Ново Орахово>>

КО Пачир, КО Стара Моравица, КО Горња Рогатица, КО Бајша>>

НАПОМЕНА: Мапе су информативног карактера, с обзиром да је приликом премеравања на терену дошло до одређених одступања, а прецизно утврђивање јавног надметања које је додељено  Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 2018. годину биће утврђено премеравањем на терену које ће се спровести и након одржане јавне лицитације (премеравање се односи само на делове парцела).