Дан планете земље - Конкурс

Преузми конкурс>>

Преузми пријаву>>

Пријаве и извештаји са прилозима се достављају на адресу: Општина Бачка Топола, М. Тита 30, 24300 Бачка Топола, са назнаком на коверти: 016-18/2018-В и Конкурс-Дан планете земље 2018.