Јавни оглас путем прикупљања понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола