Обрачун средстава добијених на конкурсу за суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из програма удружења грађана из буџета општине Бачка Топола