Оглас за прикупљање писаних понуда за привремено коришћење грађевинског земљишта у јавној својини до привођења намени