ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване за подношење захтева за доказивање права пречег закупа по основу сточарства да су у  обавези до 01. септембра 2017.год. да поднесу захтев за утврђивање броја условних грла за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства за 2018.год.  републичкој ветеринарској инспекцији Одсек ветеринарске инспекције , 24 000 Суботица, Трг Лазара Нешића бр.1.

Форма Захтева>>