Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачка Топола