Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола