Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности "Комград" Бачка Топола