Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Бачка Топола за суфинансирање спортских организација и посебних програма у области спорта на територији општине Бачка Топола у 2023. години

Конкурс>>

Правилник>>

1. Пријава - Основни подаци>>

2. Пријава - Предлог програма>>

3. Пријава - Буџет пројекта>>

4. Пријава - Изјава да средства нису на други начин обезбеђена>>

5. Пријава - Изјава о непостојању сукоба интереса>>

Ранг листа>>

Одлука о додели>>

Информација:

У складу са чланом 12. став 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Бачка Топола и о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација (‘’Сл. лист општине Б.Топола’’, број 1/2023) Председник општине објављује информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања треба да доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.