Одлука о расписивању огласа за прикупљање писаних понуда за привремено коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола до привођења намени