Закључак штаба за ванредне ситуације на дан 16.01.2021