Обавештење - рад са странкама почев од 30. новембар 2020.

РАД СА СТРАНКАМА ПОЧЕВ ОД 30.НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ ВРШИ СЕ ОД 8,00 ДО 13.30 ЧАСОВА.

ОД 13,30 ДО 15,00 ЧАСОВА У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА  НАЗВАТИ НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ :

  1. Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду – 063 1088700
  2. Одељење за инспекцијске послове – 0638569763
  3. Одељење за општу управу и друштвене делатности – 063 88 57 262
  4. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода – 063 1109027