Закључци са седнице Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола одржане дана 08.О7.2020. године