Јавне консултације за план управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за побољшање државног пута ИА-А1 (Е-75) Хоргош - Нови Сад