Студенти који су остварили право на стипендију 2019/2020 године