Подстицаји за пољопривредне произвођаче 2017

Програм подршке за спровођење пољопривредне плитике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2017. годину>>

Одлука о издавању средстава за мере подршке>>

Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда>>


Кредитна подршка - суфинансирање камата за пољопривредне кредите>>

Формулар - Кредитна подршка - суфинансирање камата за пољопривредне кредите>>


Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња>>

Формулар - Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња>>


Суфинансирање закупа пијачног простора>>

Формулар - Суфинансирање закупа пијачног простора>>


Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства-набавка квалитетних приплодних основа>>

Формулар - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства-набавка квалитетних приплодних основа>>


Регреси - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)>>

Формулар - Регреси - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)>>


Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња>>

Формулар - Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња>>