Чланови општинског већа

+ Марина Поповић - Ресор за образовање

Е-маил: marina.popovic@btopola.org.rs

+Томик Нимрод - Ресор за пољопривреду

Е-маил: nimrod.tomik@btopola.org.rs

+ Ментуш Ливиа - Ресор за буџет и финансије

Е-маил: livia.mentus@btopola.org.rs

+ Шефер Атила - Ресор за комуналне делатности и инвестиције

Е-маил: atila.sefer@btopola.org.rs

+ Сатмари Адриан - Ресор за развој општине и јавне набавке

Е-маил: adrian.szatmari@btopola.org.rs

+ Огњен Деспотовић - Ресор за омладину спорт и рекреацију

Е-маил: ognjen.despotovic@btopola.org.rs

Хелена Месарош - Ресор за развој привреде и туризам

Е-маил:  helena.mesaros@btopola.org.rs

+ Фаркаш Армин - Ресор за здравство и социјалну заштиту

Е-маил: armin.farkas@btopola.org.rs

+ Јелена Кабић - Ресор за међународну сарадњу

Е-маил: jelena.kabic@btopola.org.rs

+ Золтан Иванич - Ресор за инфраструктуру

Е-маил: zoltan.ivanic@btopola.org.rs

 

Пријем грађана се обавља четвртком од 7:30 до 8:00 часова уз најаву на телефон 024/715-899