Чланови општинског већа

+ Кишлиндер Габор, заменик Председника општине - Ресор за месне заједнице и међународну сарадњу

Е-маил: gabor.kislinder@btopola.org.rs

+ Ментуш Ливиа - Ресор за финансије, удружења грађана и култура

Е-маил: livia.mentus@btopola.org.rs

+ Нађ Норберт - Ресор за инвестиције и туризам

Е-маил:  norbert.nadj@btopola.org.rs

+ Шефер Атила - Ресор за комуналне делатности и заштита животне средине

Е-маил: atila.sefer@btopola.org.rs

+ Ковач Виктор - Ресор за пољопривреду и привреду

Е-маил: viktor.kovacs@btopola.org.rs

+ Милан Јанус  - Ресор за образовање

Е-маил: milan.janus@btopola.org.rs

+ Огњен Деспотовић - Ресор за спорт и омладину

Е-маил: ognjen.despotovic@btopola.org.rs

+ Милорад Теслић - Ресор за здравство и социјалну заштиту

Е-маил: milorad.teslic@btopola.org.rs