Управљање отпадом

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за управЉање отпадом Д.О.О. '' МОЛНАР И ПАРТНЕРИ'' Бачка Топола>>

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за управЉање отпадом  ЈП '' КОМГРАД'' Бачка Топола>>

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за управЉање отпадом Д.О.О. '' РЕЦYЦЛИНГ СРБ'' Бачка Топола>>

А.Д. "ТОПИКО" - Студија о процени утицаја пројекта изградње тунела за замрзавање пилећег меса, на животну средину>>

"КОЛОС" Д.О.О. бачка Топола - Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја изградње објекта>>

"ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ" ад Београд - Студија о процени утицаја станице за ТНГ на животну средину>>