Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Бачка Топола

Доноси се Програм пописа незаконито изграђених објеката, на територији општине Бачка Топола, којим се уређују зоне и динамика вршења пописа по зонама незаконито изграђених објеката на територији општине Бачка Топола.

Преузми програм >>

Преузми пријаву за озакоњење објекта >>