Обједињена процедура

РЕГИСТРАТОР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Весна Прица Брковић - тел: 024/715-310 лок: 125
е-маил: vesna.prica@btopola.org.rs
е-маил: odeljenje.objedinjenaprocedura@btopola.org.rs

Регистар обједињених процедура

Локацијски услови:                              - ROP-BTP-1009-LOC-1/2019
                                                               - ROP-BTP-38475-LOC-1/2018
                                                               - ROP-BTP-36052-LOCH-2/2019
                                                               - ROP-BTP-38624-LOC-1/2018
                                                               - ROP-BTP-239-LOC-1/2019
                                                               - ROP-BTP-954-LOC-1/2019

Грађевинске дозволе:                         - ROP-BTP-96-CPI-1/2019
                                                              - ROP-BTP-35533-CPI-2/2019

Дозволе извођења радова:                - ROP-BTP-1069-ISAW-1/2019
                                                              - ROP-BTP-825-ISAW-1/2019
                                                              - ROP-BTP-619-ISAW-1/2019
                                                              - ROP-BTP-1042-ISAW-1/2019
                                                              - ROP-BTP-772-ISAW-1/2019
                                                              - ROP-BTP-2154-ISAW-1/2019

Пријава почетка радова:                   - ROP-BTP-12939-WA-2/2019
                                                             - ROP-BTP-1100-WA-1/2019
                                                             - ROP-BTP-1428-WA-1/2019
                                                             - ROP-BTP-33817-WA-3/2019
                                                             - ROP-BTP-33813-WA-2/2019
                                                             - ROP-BTP-15636-WA-3/2019
                                                             - ROP-BTP-1717-WA-1/2019
                                                             - ROP-BTP-1664-WA-1/2019

Употребна дозвола:                          - ROP-BTP-18400-IUP-8/2019
                                                            - ROP-BTP-8589-IUP-5/2019
                                                            - ROP-BTP-37903-IUP-1/2018
                                                            - ROP-BTP-18400-IUP-5/2019
                                                            - ROP-BTP-1496-IUP-1/2019
                                                            - ROP-BTP-13076-IUP-1/2019
                                                            - ROP-BTP-19780-IUP-5/2019