Контролне листе за инспекцијски надзор

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Такси превоз и линијски превоз путника:

      + Такси превоз >>
      + јавни линијски превоз путника - Стајалишта >>
      + јавни линијски превоз путника - Услови за обављање превоза >>
      + јавни линијски превоз путника - Обавезе превозника >>
      + јавни линијски превоз путника - Возило >>
      + јавни линијски превоз путника - Обавезе возача >>


ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

Путеви:

      + Управљање и одржавање јавних путева >>
      + Обавезе носилаца права службености и гругих права на путу >>
      + Обавезе сопственика и корисника земљишта уз пут >>
      + Забрањене радње на путу >>


КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Балон хале и угоститељски објекти:

      + Балон хала >>
      + Башта угоститељског објекта >>

Димничарске услуге:

      + Вршилац комуналне услуге >>
      + Корисник услуге >>

Држање домаћих животиња:

      + Дрзање домаћих животиња >>
      + Држање кућних љубимаца >>
      + Делатност зоохигијене >>
      + За предузеће које одржава парк >>
      + Изводјење кућних љубимаца >>
      + Држање животиња-стока и живина >>

Гробља:

      + Одржавање гробља >>
      + Извођење радова на гробљу >>
      + Обавезе корисника гробног места >>
      + Забране >>

Јавна паркиралишта:

      + Одржавање паркиралишта >>
      + Коришћење паркиралишта >>

Јавна расвета:

      + Одрзавање објеката и инсталација >>
      + Заштита објеката и инсталација >>

Јавне зелене површине:

      + Обавезе вршиоца комуналне делатности >>
      + Одржавање зелених површина >>
      + Заштита >>

Канализација:

      + Обавезе вршиоца комуналне делатности >>
      + Забране за инвеститоре >>
      + Забране >>
      + Прикључење мреже >>
      + Поступак по захтеву за прикључење - предузеће >>
      + Септичке јаме - корисник >>
      + Септичке јаме - предузеће >>
      + Канализациони прикључак >>
      + Обавезе комуналног предузећа >>
      + Обавезе корисника >>

Комунални ред:

      + Спољашњи делови зграде >>
      + Површина око зграде и ограде >>
      + Уређеност површина >>
      + Остављање возила и ствари >>
      + Објекти, уређаји, опрема >>
      + Продаја робе >>
      + Уклањање снега и леда >>
      + Терени за спорт и забаву >>
 

Одржавање чистоће:

      + Континуитет пружања услуге >>
      + Сакупљање и транспорт комуналног отпада >>
      + Чишћење и прање јавних површина >>
      + Изношење кучног смећа - обавезе корисника >>
      + Заштита >>
      + Чишћење јавних површина - корисник >>
 

Оглашавање:

      + Оглашавање на отвореном простору >>
      + Забрањене радње >>

Пијаце:

      + Управљање >>
      + Обавезе корисника >>

Пловила:

      + Постављање пловила >>
      + Обавезе власника >>
      + За потребе манифестације >>
      + Забране >>
 

Водовод:

      + Одржавање градског водовода >>
      + Прикључење мреже и кућних инсталација >>
      + Прикључење за корисника >>
      + Заштита градског водовода >>
      + Водомер - уградња и одржавање - за вршиоца комуналне делатности >>
      + Водомер, водомерно склониште, кућне инсталације - за корисника >>
      + Исјључење - обавезе вршиоца комуналне делатности >>
      + Коришћење воде >>
      + Испорука воде >>