Дозволе за стављање у промет или коришћење нарочито опасних хемикалија

Дозволе се издају у складу са Правилником о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Сл. гласник РС", бр. 94/10, 55/11 и 15/13)


1. Дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

      + Образац Захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета наричито опасних хемикалија са списком хемикалија које подносилац намерава да стави у промет (доц)

      + Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија ("Сл. гласник РС", бр. 94/10)


2. Дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

      + Образац Захтева за издавање дозволе за коришћење наричито опасних хемикалија  (доц)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

За које се хемикалије издаје дозвола?

Нарочито опасне хемикалије за које је потребна дозвола за обављање делатности промета односно коришћења јесу хемикалије, које су класификоване у класе опасности наведене у Табели 1. односно Табели 2. Правилника о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Службени гласник РС" бр. 94/10, 55/11 и 15/13)

Коме јединица локалне самоуправе издаје дозволу?

Јединица локалне самоуправе издаје:

      + дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија - дистрибутеру који није увозник

      + дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија - физичком лицу које намерава да користи нарочито опасне хемикалије

За које хемикалије није потребно издавати дозволу?

Од обавезе издавања су изузети:

      + хромати и катран уља
      + експлозиви
      + хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и електроплатинирање
      + боје за сликање у облику пасте
      + моторна горива
      + средства за заштиту биља
      + биоцидни производи
      + натријум хидроксид и калијум хидроксид