Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2018 год.

НАПОМЕНА: Мапе су информативног карактера, а прецизно одређивање јавног надметања које је додељено  Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 2018. годину биће утврђено премеравањем на терену (премеравање се односи само на делове парцела).

КО Бачка Топола, КО Бачка Топола-град, КО Мали Београд>>

КО Његошево, КО Гунарас, КО Ново Орахово>>

КО Пачир, КО Стара Моравица, КО Горња Рогатица, КО Бајша>>


Преузми сагласност >>

Преузми годишњи програм>>


Преузми закључак >>

Преузми захтев за утврђивање броја условних грла за закуп пречег земљишта>>